Autoškola

Autoškola

Autoškola Ital Car pořádá výcvik žadatelů o řidičské oprávnění na skupiny AM , A1, A2, A , B, BE, C , CE, D . Řidičský průkaz je možné získat formou dálkového výcviku nebo formou výcviku v kurzu. Naše Autoškola je vybavena moderními učebnami a k praktickému výcviku používáme vozy italských a českých a německých značek. Autoškola Ital Car si klade za cíl důkladně Vás připravit do silničního provozu. Naše autoškola umožňuje zahájení výcviku do dvou až čtyř pracovních dnů od podání vyplněné přihlášky, potvrzené od lékaře.

Autoškola - řidičský průkaz

autoskola

Autoškola

Výuka k získání řidičského oprávnění se skládá ze dvou částí.

Teoretická část - naše autoškola zajišťuje výuku všech potřebných zákonů a nařízení, tak aby žadatel byl připraven ke složení závěrečných zkoušek.

Praktická část - výcvik v jízdě s vozidlem příslušným skupině pro níž výcvik vykonáváte. Výcvik v praktické údržbě a v zásadách poskytování první pomoci.

Doba trvání kurzu je 6 až 8 týdnů. Tuto dobu lze individuálně upravit. Naše autoškola klade důraz na individuální přístup a maximální přizpůsobení časovým možnostem žáků.

Autoškola - školení řidičů

autoskola

Autoškola zajišťuje školení :

a) Profesní způsobilosti řidičů autobusů a nákl. vozidel nad 3,5t .

  • vstupní (140h zahájení kurzu každé 3 týdny)
  • pravidelné (7h zahájení každých 14 dní)
  • rozšiřující (35h).

b) Školení ostatních řidičů v souladu s § 46 zákona č. 247/2000 Sb., v platném znění a zákoníkem práce.

Školení probíhá v prostorách - autoškola Ital Car s.r.o.  Termíny školení lze domluvit individuálně v naší kanceláři, telefonicky nebo emailem.

Autoškola - zákaz řízení

autoškola

Autoškola Italcar zajišťuje přezkoušení  v případě zákazu řízení motorových vozidel. Pro navrácení řidičského oprávnění je nutné absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti .

Zkouška má tři části

  1. test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
  2. ovládání a údržba vozidla (skupiny C, C+E, D, D+E)
  3. praktická jízda na vozidle každé skupiny

Přezkoušení je možné až po skončení zákazu činnosti (obvykle jeden rok). V případě prominutí části trestu je možná účast na přezkoušení v případě, že příslušné rozhodnutí již nabylo právní moci.