Zdravotní důvody

vrácení řidičského průkazu - zdravotní důvody

autoškola

V případě odebrání řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti je nutné pro navrácení řidičského oprávnění absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti. Přezkoušení je možné absolvovat nejdříve po 3 letech od odnětí řidičského oprávnění.

Ze zákona pro Vás neplyne povinnost absolvovat cvičné jízdy.

vrácení řidičského průkazu - přihlášení

Pro přihlášení budete potřebovat:

Přezkoušení pro vrácení řidičského průkazu

  1. test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
  2. ovládání a údržba vozidla (skupiny C, C+E, D, D+E)
  3. praktická jízda na vozidle každé skupiny

V případě neúspěchu máte nárok na jeden opravný pokus. Pokud v některé části zkoušky neuspějete, opakujete jen tuto část.