Vybodování

vrácení řidičského průkazu - vybodování

autoškola

V případě dosáhnutí limitu 12 bodů je nutné pro navrácení řidičského oprávnění absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti. Vrácení ŘP je možné až po uplynutí jednoho roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění. Přezkoušení lze absolvovat ne dříve než jeden měsíc před koncem lhůty.

Ze zákona pro Vás neplyne povinnost absolvovat cvičné jízdy.

Přihlášení - vrácení řidičského průkazu

Pro přihlášení budete potřebovat:

Přezkoušení pro vrácení řidičského průkazu

  1. test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
  2. ovládání a údržba vozidla (skupiny C, C+E, D, D+E)
  3. praktická jízda na vozidle každé skupiny

V případě neúspěchu máte nárok na jeden opravný pokus. Pokud v některé části zkoušky neuspějete, opakujete jen tuto část.