Zákaz řízení

vrácení řidičského průkazu - zákaz řízení

autoškola

V případě zákazu řízení motorových vozidel je nutné pro navrácení řidičského oprávnění absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti. Přezkoušení je možné až po skončení zákazu činnosti (obvykle jeden rok). V případě prominutí části trestu je možná účast na přezkoušení v případě, že příslušné rozhodnutí již nabylo právní moci.

Ze zákona pro Vás neplyne povinnost absolvovat cvičné jízdy.

Přihlášení - řidičského průkazu

Pro přihlášení budete potřebovat:

Přezkoušení pro vrácení řidičského průkazu

  1. test z pravidel o provozu na pozemních komunikacích a první pomoci
  2. ovládání a údržba vozidla (skupiny C, C+E, D, D+E)
  3. praktická jízda na vozidle každé skupiny

V případě neúspěchu máte nárok na jeden opravný pokus. Pokud v některé části zkoušky neuspějete, opakujete jen tuto část.