Ceník

Osobní automobil a soupravy

Skupina B - studium teorie ve skupině

9800,-

Skupina B - studium teorie inividuálně

11500,-

skupina B - výuka a výcvik v cizím jazyce

13500,-

skupina B96 - rozšíření soupravy

3500,-

skupina BE - rozšíření soupravy

7000,-

Motocykly

skupina AM - individual

12000,-

skupina A1 - individual

12000,-

skupina A2 - individual

12000,-

Skupina A - individual

12000,-

doplňková zkouška

6000,-

Nákladní automobil a soupravy

skupina C

16000,-

skupina CE

9000,-

Autobus

Skupina D

16000,-

Školení řidičů

Školení referentů sk. B

300,-/ks

Profesní způsobilost 140h

25400,-

profesní způsobilost 45h

9000,-

profesní způsobilost 35h

6000,-

profesní způsobilost 7h

1200,-

Vrácení řidičského oprávnění

Pouze skupina B

3500,-

Kombinace 2 skupiny

5000,-

Kombinace 3 skupiny

7000,-

Kombinace 4 skupiny

9000,-

Poplatky

Poplatek MHMP za zkoušku

700,-

Oprava zkoušky z PSP

500,-

Oprava zkoušky z NKÚ

200,-

Oprava zkoušky z jízdy B

500,-

Oprava zk. jízdy A,C,CE,D

1000,-

Pokuty - storno

neomluvená absence jízdy

250,-

neomluvená absence zkoušky

500,-

Storno výuky a výcviku

1000,-

PŘIJÍMÁME PLATEBNÍ KARTY, MOŽNOST PLATIT POUKÁZKAMI TICKET BENEFIT.

VÝUKU A VÝCVIK LZE PLATIT VE SPLÁTKÁCH PO DOBU STUDIA, NEJDÉLE VŠAK DO ZKOUŠKY Z PSP